Giống Giống chó Poodle có 3 kích thước thịnh hành. Thường Theo thông tin được biết đến với tên thường gọi Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). hơn nữa kích cỡ trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về size cụ thể:

https://forums.huduser.gov/forum/user-308532.html

Giống Chó săn Poodle có 3 kích thước thịnh hành. Thường Được biết đến với cái tên Toy (siêu nhỏ), Miniature (nhỏ) và Standard (lớn). không chỉ có vậy form size trên Poodle còn có Moyen, Tiny toy và Teacup . Về