0
sebuah sistem penyelesaian dapat diartikan menjadi sesetel unsur yang dengan cara bersama-sama dirancang buat yang lain.

Comments